Fysieke belasting

 

Risico

Bij bewegen, kracht uitoefenen of het aannemen van bepaalde houdingen worden spieren, botten, pezen en gewrichten belast. Fysieke overbelasting leidt tot lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld rug, schouders, armen, nek of knieën, met als mogelijk gevolg blijvende gezondheidsschade en uitval uit het arbeidsproces. Fysieke belasting treedt in de keramische procesindustrie met name op bij:

Tillen en dragen (lees meer)

Risicobeschrijving

Het tillen van voorwerpen kan overbelastend zijn. Het gewicht van de last speelt hierbij een belangrijke rol maar ook hoe vaak en de manier waarop er getild wordt. In veel situaties kan de tilbelasting verminderd worden.
Een voorwerp zwaarder dan 23 kg mag niet door één persoon zonder hulpmiddel met de handen worden getild omdat het lichaam, met name de rugspieren en tussenwervelschijven, dan te zwaar wordt belast. Het tillen van 23 kg geldt in een optimale tilsituatie waarbij het voorwerp op heuphoogte dichtbij het lichaam wordt getild. Omdat er vaak hoger, lager of verder van het lichaam wordt getild is in de meeste situaties het maximale tilgewicht veel lager.
Ongewenste tilsituaties, zoals het tillen met gedraaide rug, boven de macht, ver reikend of bukkend, zijn extra belastend voor het lichaam. Ook het aantal keren dat gedragen of getild moet worden is van invloed. Twintig keer per dag een gewicht van meer dan 10 kilo moeten tillen of dragen kan evenzeer tot overbelasting leiden.

Dragen is een combinatie van tillen en lopen. Het is extra belastend voor het lichaam omdat het evenwicht steeds verandert. De fysieke belasting kan in veel gevallen omlaag worden gebracht door de juiste werkwijze en door hulpmiddelen in te zetten. Bij lopen speelt het verminderde evenwicht en minder gemakkelijk corrigeren van misstappen een verzwarende rol. Daarnaast kost het extra energie om regelmatig te moeten lopen met een voorwerp en dit is dus vermoeiend (zie ook: energetische belasting).

Voorbeelden van mogelijk belastende activiteiten in de keramiek

 • Het bukken om dozen en zakken met grondstoffen van een pallet te tillen om een machine te vullen.
 • Langdurig herhaalde bewegingen maken zoals het handmatig tillen van gereed product vanaf een lopende band op pallets.
 • Het wegdragen van beschadigde materialen of het scheppen van gemorste klei in een kruiwagen.
 • Zakgoed van 20-25 kg oppakken en leegschudden (van pallet halen, openmaken en leegschudden).
 • Zonder vacuümzuiger vuurvaste stenen van 20 kg verplaatsen (50 à 100 stuks).
 • Verwisselen of schoonmaken van messen uit kleirasp of kollerwals.
 • Verhelpen vastgelopen klei in kastenbeschikker.
 • Tillen van dragers of droogplaten bij storingen.

Beoordelen blootstelling tillen en dragen

Om vast te stellen of er sprake is van ongezonde tilsituaties kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de NIOSH-methode. Met deze methode kan berekend worden wat het maximaal aanvaardbare tilgewicht is in een bepaalde tilsituatie. Het maximaal aanvaardbare tilgewicht wordt mede bepaald door de lichaamshouding en de frequentie waarin getild wordt. Dit verschilt dus per situatie. Voor het dragen is eveneens een methode beschreven, door Mital en anderen. Zie verder oplossingblad 5.1 Ergonomische risico-inventarisatie, meten.
Laat de situatie nader beoordelen door een deskundige wanneer men:

 • vaker dan 1x per uur moet reiken over een afstand van meer dan 50 cm bij het tillen van een last;
 • dagelijks meer dan 6 x per uur gewichten van meer dan 10 kg tilt of draagt;
 • dagelijks handmatig gewichten van meer dan 23 kg tilt of draagt.

Matrix oplossingsrichtingen tillen en dragen

Voorbeelden
van knelpunten
1. Bron wegnemen 2. Beperken van overdracht 3. Afschermen van de mens en
organisatorische oplossingen
4. Persoonlijke beschermings-middelen 5. Algemeen beheer
Handmatig tillen van zakken/stenen/producten. Automatiseren en/of mechaniseren van werkprocessen. Gebruik van hulpmiddelen: heftafel, takel/ loopkat, (portaal)kraan, vacuümzuiger. Taakroulatie: duur intensiteit en frequentie verlagen   Ergonomische risico- inventarisatie / meten
Alternatieve werkmethode/ (alternatief materiaal): kantelen, hefboom gebruiken. Gebruik hulpmiddelen: elektrisch aangedreven kar/trolley. Samenwerking met collega's; hulp inroepen van collega's   Training ergonomische werkwijze
Volgieten mallen. Automatiseren en/of mechaniseren van werkprocessen: vultrechters plaatsen.        
Tillen van mondstuk strengpers in productie. (Alternatieve werkmethode)/ alternatief materiaal zoals hout of kunststof.        
Gewichten worden gedragen over enkele meters. Logistiek in het werkproces aanpassen. Gebruik hulpmiddelen. Samenwerking met collega's; hulp inroepen van collega's    
Afstanden overbruggen / gewichten dragen over enkele meters.   Gebruik hulpmiddelen: elektrisch aangedreven voertuigen of hijs- en hefmateriaal, transport.      
Repeterend tillen, bijvoorbeeld pakket opbouwen voor een machinaalbestratingmachine, gewicht 5 à 6 kg. Alternatieve werkmethode / alternatief materiaal: sorteerder, zetter. Gebruik hulpmiddelen: hijs- en hefmateriaal, transport, heftafel, bordes. Taakroulatie:     
Automatiseren, mechaniseren van werkprocessen

Gebruik hulpmiddelen: elektrisch aangedreven voertuigen.      
Mengen van veel stenen, veel tilwerk. Aanschaf nieuwe middelen: optimalisatie van het werkproces: menger / sorteerapparaat. Gebruik hulpmiddelen: handmatig te verplaatsen voertuigen.      
  Herinrichting werkplek: optimalisatie van het werkproces Gebruik hulpmiddelen: hijs- en hefmateriaal, transort      
Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van werkhouding, mogelijkheden hulpmiddelen te gebruiken etc.         Training ergonomische werkwijze
        Ergonomische inrichting
        Werkoverleg: agendapunt arbo/ fysieke belasting
Duwen, trekken en knijpen (lees meer)

Risicobeschrijving

Duwen, trekken en knijpen zijn vormen van fysieke belasting die voorkomen bij het handmatig in beweging zetten van objecten. Voorbeelden zijn het verrijden van een handpompwagen of ovenwagen bij aan- en afvoer van producten; vooral als het parcours waarover de last verplaatst moet worden niet vlak is (bijvoorbeeld door drempels, klinkerpaden of verzakte vloerplaten), als de wielen versleten of defect zijn, als er over vervuilde vloeren wordt gereden of als de last gewoonweg te zwaar is.
Een te hoge belasting kan ook ontstaan door duwen of trekken op een voor de armen ongunstige hoogte. Daarnaast speelt de afstand waarover gerold of geduwd wordt en hoe vaak dit per dag voorkomt een rol bij de uiteindelijke dagbelasting. Het is gunstiger voor het lichaam om te duwen dan om te trekken.

Voorbeelden van mogelijk belastende activiteiten in de keramiek

 • Een kruiwagen duwen met bijvoorbeeld stenen.
 • De stortbak positioneren en bedienen, met name bij handbediening en knijpen (openduwen met beugel).
 • Vegen bij schoonmaak, bijvoorbeeld gemorste klei.
 • Ovenwagens of pallets verplaatsen.
 • Handmatig plaatsen van een krimphoes om stenen droog en schoon te houden bij ontlading.
 • Een hoge druk opvangen in de armen bij bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden met de spuitlans (80 à 100 bar).
 • Extreme (onnatuurlijke, niet neutrale) gewrichtsstanden bij beschilderen of draaischijfwerkzaamheden.

Beoordelen blootstelling duwen, trekken en knijpen

De volgende factoren zijn van belang bij het bepalen van risico’s op duwen en trekken binnen het bedrijf:

 • Dagelijks stevig duwen, trekken en/of knijpen, waarbij het lichaam stil blijft staan of zitten. Bijvoorbeeld een pedaal bedienen of draaien aan een wiel.
 • Dagelijks stevig duwen of trekken waarbij het hele lichaam in beweging komt. Bijvoorbeeld werken met een rolcontainer of palletwagen, of bij hijswerkzaamheden.
 • De pols wordt tijdens duwen, trekken of knijpen 2 keer per minuut in een extreme stand gebracht. Bijvoorbeeld bij het beschilderen of het maken van producten op de draaischijf.
 • Handelingen komen frequent voor (12 x per uur).

Laat in bovenstaande gevallen de situatie beoordelen door een deskundige.

Matrix oplossingsrichtingen duwen en trekken of knijpen

Voorbeelden
van knelpunten
1. Bron wegnemen 2. Beperken van overdracht 3. Afschermen van de mens en
organisatorische oplossingen
4. Persoonlijke beschermings-middelen 5. Algemeen beheer
Kruiwagen met klei of stenen duwen. Aanschaf nieuwe middelen: optimalisatie van het werkproces. Gebruik hulpmiddelen: elektrisch aangedreven kar of trolley.      
Stortbak positioneren en bedienen, met name bij handbediening of knijpen (openduwen met beugel). Aanschaf nieuwe middelen: optimalisatie van het werkproces: bediening aanpassen door joystick te plaatsen.        
Vegen bij schoonmaak, bijvoorbeeld gemorste klei.   Gebruik hulpmiddelen: stofzuigers of schoonmaakapparatuur gebruiken.      
Overwagens of pallets verplaatsen. Automatiseren of mechaniseren werkprocessen: lasergestuurde palletwagens. Gebruik hulpmiddelen:

     
Herinrichting werkplek: optimalisatie van het werkproces.
Krimphoes handmatig aanbrengen. Aanschaf nieuwe middelen: optimalisatie van het werkproces: krimpoven zodat krimphoes automatisch aangebracht wordt.   Samenwerking met collega's, hulp inroepen van collega's. Met tweetallen aanbrengen.    
Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van werkhouding, mogelijkheden hulpmiddelen te gebruiken etc.         Training ergonomische werkwijze 
        Ergonomische inrichting
        Werkoverleg: agendapunt arbo/ fysieke belasting
Repeterende bewegingen (lees meer)

Risicobeschrijving

Repeterende bewegingen ontstaan werkzaamheden die achter elkaar worden herhaald. Ze geven met name aanleiding tot klachten in het bovenlichaam (hand-, arm- en nekspieren). Als richtlijn worden bewegingen alleen repeterend genoemd als zij gedurende minimaal 2 uur per dag of minimaal 1 uur achter elkaar worden uitgevoerd. De repeterende bewegingen hoeven hierbij niet identiek te zijn maar kunnen ook soortgelijk zijn; het gaat om de uiteindelijke belasting van de spiergroepen van het lichaam. Er wordt van repeterende bewegingen gesproken als de bewegingen binnen 90 seconden herhaald worden. Voor de bepaling van de mate van risico’s is een aantal factoren van belang. De meest belangrijke factoren zijn de werkhouding waarin men staat, of men opgeheven armen en schouders heeft, of men ver reikt en of men gebruik maakt van trillend gereedschap. Ook bij de voeten en benen kunnen repeterende bewegingen een risico zijn, bijvoorbeeld bij het gebruik van voetpedalen.

N.B.: Als er meer dan 3 kg gehanteerd wordt spreken we van tillen en niet van repeterende handelingen.

Handelingen binnen de keramische procesindustrie die repeterend kunnen zijn

 • Vullen van gipsmallen (handmatig gieten).
 • Uitsorteren van stenen (op kleur en hardheid, met name na het bakken in de vlamoven).
 • Plaatsen van stenen op en van een lopende band bij het glazuurproces. Dit proces kan 6 uur lang doorgaan.
 • Afwerken, wegslijpen of steken van uitstekende delen.
 • Bedienen van een heftruck of loskraan (lichaamstrillingen worden in deze Arbocatalogus niet behandeld).
 • Hand-armtrillingen, worden in deze Arbocatalogus niet behandeld.
 • Beeldschermwerk, wordt in deze Arbocatalogus niet behandeld.

Beoordelen blootstelling repeterende bewegingen

Repeterend werk kan geïnventariseerd worden met de OCRA-methode of de HARM-methode. Indien medewerkers dagelijks meer dan een uur achter elkaar onafgebroken, óf twee uur in totaal (bijna) dezelfde bewegingen uitvoeren, moet gekeken worden naar vermindering van repeterend werk. Per lichaamsdeel kan, afhankelijk van de houding waarin het werk wordt uitgevoerd, een adviesfrequentie worden opgesteld om toekomstige klachten te voorkomen. Vraag in zo’n geval advies van een deskundige die de werkzaamheden kan beoordelen.

Matrix oplossingsrichtingen repeterende bewegingen

Voorbeelden
van knelpunten
1. Bron wegnemen 2. Beperken van overdracht 3. Afschermen van de mens en
organisatorische oplossingen
4. Persoonlijke beschermings-middelen 5. Algemeen beheer
Opleggen en afhalen van stenen op een lopende band in glazuurproces, gewicht stenen ongeveer 2 kg. Automatiseren of mechaniseren werkprocessen.        
Handmatig gieten. Aanschaf nieuwe middelen: optimalisatie van het werkproces.        
Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van werkhouding, mogelijkheden hulpmiddelen te gebruiken etc.         Training ergonomische werkwijze 
        Ergonomische inrichting
        Werkoverleg: agendapunt arbo/ fysieke belasting
Ongunstige werkhoudingen (lees meer)

Risicobeschrijving

Iedereen neemt gedurende de gehele dag houdingen aan; zitten, staan, lopen, bukken, reiken, knielen. Ongunstige werkhoudingen kunnen leiden tot klachten aan spieren en gewrichten. Ook treedt vermoeidheid op door ongunstige werkhoudingen.
In veel gevallen is een ongunstige werkhouding niet noodzakelijk en kan de fysieke belasting verminderen door even stil te staan bij de wijze waarop men werkt.
Veel werkzaamheden worden in gedwongen, ongunstige werkhoudingen verricht. Denk aan de onderhoudswerkzaamheden door de technische dienst. De term “werkhouding” doet vermoeden dat er sprake is van een situatie waarin iemand niet beweegt. Dit is niet altijd het geval. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dynamische en statische werkhoudingen.

Bij werk waarbij men met één of meer lichaamsdelen vier seconden of langer dezelfde houding aanneemt is sprake van statische werkhoudingen. Statische werkhoudingen worden vaak bepaald door langdurig staan of zitten en het lang in een gebogen houding werken, maar ook het ingedrukt houden van een knop of pedaal. Naast de werkhoudingen zelf is het van groot belang te kijken naar de tijdsduur waarover deze houding wordt aangenomen en de (eventuele) afwisseling met andere houdingen. Bij werk waarbij iemand voortdurend in beweging blijft en niet langer dan drie seconden dezelfde houding aanneemt is er sprake van dynamische werkhoudingen. Het werken met rolcontainers en het laden en lossen van vrachtauto’s zijn hier enkele voorbeelden van.

Voorbeelden van mogelijk belastende activiteiten in de keramiek

 • Technische dienst: gebukte houding en reiken om ergens bij te kunnen.
 • Voorovergebogen staan bij sorteren.
 • Klimmen en hurken.
 • Staan bij afwerken.
 • Montagewerkzaamheden.
 • Armen boven schouderhoogte tijdens onderhoudswerkzaamheden.
 • Langdurig zitten in heftruck, vrachtwagen, traversewagen, kraan of shovel.
 • Zitten bij veel handwerk; ambachtelijk, flexibel kleine hoeveelheden produceren.
 • Sorteren, maar ook precisietaken met beperkte been- en voetruimte, materialen binnen handbereik.
 • Gebrek aan taakvariatie.

Beoordelen blootstelling ongunstige werkhouding

Met behulp van plaatjes van extreme gewrichtstanden (zoals het hoofd in de nek of opzij), maar ook door na te gaan of u dagelijks bijvoorbeeld gebukt, geknield of gehurkt werkt, bepaalt u of in uw situatie ongunstige werkhoudingen voorkomen. Een deskundige kan u een nadere inventarisatie plus advisering geven.

Matrix oplossingsrichtingen ongunstige werkhoudingen

Voorbeelden
van knelpunten
1. Bron wegnemen 2. Beperken van overdracht 3. Afschermen van de mens en
organisatorische oplossingen
4. Persoonlijke beschermings-middelen 5. Algemeen beheer
Gebukt staan bij sorteren stenen (zie ook tillen).   Gebruik hulpmiddelen: schaartafel om af te tassen op hoogte, gebruik vacuümzuiger (bij het sorteren van stenen). Taakroulatie: plannen van werkzaamheden    
Extreme gewricht-standen van handen en armen bij bijvoor-beeld gereedschap-gebruik (schroeftol), laswerkzaamheden, mallenproductie.   Ergonomisch gereedschap      
Schoonmaak in bij-voorbeeld mengers. Zware taak aan het eind van een (zware) werkdag. Automatiseren of mechaniseren werkprocessen: is automatisering mogelijk? soort zelfspoelend systeem? Kubels, mallen en mengers coaten zodat de klei minder blijft plakken. Gebruik hulpmiddelen: spuitlansen aanpassen. Taakroulatie: taak opnemen in roulatieschema NA lichter werk.    
Werkhouding bij losbikken oude res-ten klei in mallen of toevoerkast.         Training ergonomische werkwijze
Werkhouding bij afwerkhandelingen van producten. Aanschaf nieuwe middelen: optimalisatie van het werkproces.       Training ergonomische werkwijze
Werken boven schouderhoogte, onderhoudswerk-zaamheden.   Gebruik hulpmiddelen: liftbordes plaatsen.     Training ergonomische werkwijze
Werken onder kniehoogte.         Training ergonomische werkwijze
Zittend werk   Gebruik hulpmiddelen: ergonomische kantoorinrichting voor beeldschermwerkers, goed instelbare geveerde stoelen met armsteunen voor hef-truck- en kraan-drijvers.     Training ergonomische werkwijze
  Gebruik hulpmiddelen:
• hefplateau;
• bok;
• trapje;
• platformtrap;
• stahulp;
• borststeun.
     
Herinrichting werkplek: optimalisatie van het werkproces.        
Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van werkhouding, mogelijkheden hulpmiddelen te gebruiken et cetera.         Training ergonomische werkwijze
        Ergonomische inrichting
        Werkoverleg: agendapunt arbo/ fysieke belasting
Energetische belasting/lopen (lees meer)

Risicobeschrijving

Energetische belasting is een vorm van fysieke belasting waarbij langdurig inspannend werk wordt verricht en tevens een groot deel van de spiermassa wordt ingezet. De werknemer wordt hierdoor ‘lichamelijk vermoeid’. Secundair hieraan kan de gevoeligheid voor (infectie)ziekten toenemen, en kunnen door verminderde concentratie en lichaamscoördinatie de veiligheidsrisico’s toenemen, zoals het optreden van blessures of het maken van fouten. Of deze gevolgen daadwerkelijk optreden, hangt onder andere af van de belastbaarheid van een individu. Deze belastbaarheid wordt deels door aanleg bepaald, maar hangt ook af van persoonsgebonden factoren als leeftijd, geslacht en getraindheid. Deze vorm van belasting is de laatste twintig jaar duidelijk afgenomen door het inzetten van hulpmiddelen en automatisering.

Gezondheidsrichtlijnen voor energetische belasting houden rekening met energieverbruik, zuurstofopname en hartslagfrequentie bij arbeid. Door ongunstige omgevingsfactoren, zoals werken in hitte, kan de arbeidsbelasting extra toenemen.

Voorbeelden van mogelijk belastende activiteiten in de keramiek

 • Reinigings- en schoonmaakwerkzaamheden toevoerkast.
 • Onderhoudswerkzaamheden.
 • Werken in de warmte of hitte bij een ovenproces.

Beoordelen blootstelling energetische belasting

 • Als medewerkers dagelijks een combinatie van inspannende handelingen (lopen, duwen en trekken, tillen, et cetera) uitvoeren die leidt tot een duidelijk gevoel van algemene vermoeidheid in het gehele lichaam, dan is het zinvol om een deskundige metingen te laten uitvoeren van de zuurstofopname en de hartslagfrequentie.

Matrix oplossingsrichtingen energetische belasting

Voorbeelden
van knelpunten
1. Bron wegnemen 2. Beperken van overdracht 3. Afschermen van de mens en
organisatorische oplossingen
4. Persoonlijke beschermings-middelen 5. Algemeen beheer
Overbruggen grote afstanden voor overleg.   Gebruik hulpmiddelen: communicatiemiddelen ter beschikking stellen, fiets, step.      
Langdurig staan en lopen. Alternatieve werkmethode /(alternatief materiaal): zittend werken. Gebruik hulpmiddelen: stasteun, stamat. Taakroulatie    
Warmte-/koudebelasting van het lichaam. Herinrichting werkplek: optimalisatie van het werkproces. Gebruik hulpmiddelen: flappen ophangen tegen tocht, tochtsluis, snelloopdeuren, afstandbedienings deuren voor chauffeurs die veel in- en uitrijden. Taakroulatie Thermoregulerende kleding (winter- en zomervariant)  
Pauzefaciliteiten
Hittebelasting als proces in (vooral vlam-) oven misloopt. Aanschaf nieuwe middelen: optimalisatie van het werkproces.   Taakroulatie    
Pauzefaciliteiten
Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van werkhouding, mogelijkheden hulpmiddelen te gebruiken et cetera.         Training ergonomische werkwijze
        Ergonomische inrichting
        Werkoverleg: agendapunt arbo/ fysieke belasting

 

De arbocatalogus is opgebouwd naar deze vijf vormen van fysieke belasting.

In de keramische procesindustrie zijn kenmerkende activiteiten die een fysieke belasting betekenen:

 • handmatig over- en opstapelen en sorteren van keramische producten zoals bakstenen en tegels; pallets klaarmaken voor de machinaalbestratingmachine;
 • handmatig duwen en trekken van karren, pallets en ovenwagens tijdens aan- en afvoer van producten;
 • langdurig werken in eenzelfde (gebogen) houding bij controle- en sorteertaken;
 • afwerkhandelingen aan keramische producten in ongunstige werkhoudingen;
 • langdurig staan in een voorovergebogen houding of werken boven schouderhoogte;
 • onderhoudshandelingen in ongunstige werkhoudingen onder en achter machines;
 • oplossen van calamiteiten zoals vastlopen van het ovenproces, waardoor soms gewerkt wordt in de hitte.

Oplossingenmatrices en oplossingentabellen

Voor de hier genoemde vijf vormen van fysieke belasting zijn in de volgende paragrafen matrices met mogelijk knelpunten en oplossingsrichtingen geplaatst. De diverse oplossingen in de matrices zijn ingedeeld volgens de arbeidshygiënische strategie. Hierbij worden maatregelen volgens een vastgestelde volgorde toegepast. De bron wegnemen is de meest gewenste oplossing. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gebeurt alleen als het niet mogelijk is met hulpmiddelen of door bijvoorbeeld taakroulatie de belasting weg te nemen of te verminderen. De oplossingen zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt in tabellen (deze worden straks als link in de website geplaatst). De hoofdstukindeling volgt de arbeidshygiënische strategie.

Voor fysieke belasting geldt dat men ook een aantal algemene activiteiten moet ontplooien om een gezond en goed functionerend bedrijf te voeren. Deze zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Beoordelen blootstelling fysieke belasting

In deze arbocatalogus zijn kort aandachtspunten gegeven waarmee u kunt bepalen of er een mogelijk risico is op fysieke overbelasting binnen uw bedrijf. Kijk naar de voorbeelden en oplossingsrichtingen en laat zonodig een deskundige de blootstelling aan fysieke belasting van de medewerkers beoordelen. Voor een aantal onderwerpen geldt dat metingen en berekeningen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een duwkrachtmeting, een berekening van de tilbelasting of de meting van zuurstofopname en hartfrequentie. De algemene ergonomische inventarisatie staat beschreven in paragraaf 5.1.
Wanneer een bedrijf onvoldoende inzicht heeft in de gezondheid van haar werknemers dient een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd te worden (zie 5.3).

Normen, wetten en richtlijnen

 • Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 5, artikel 5.2 t/m 5.5.

Achtergrondinformatie

 

Titel Website

Arbeidsrisico’s in de keramiek industrie (Branche brochure Arbeidsinspectie 2009)

www.arbeidsinspectie.nl

Arboportaal - Arbothema - Fysieke belasting

www.arbo.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Veilig werken - Tillen: informatie van werkgevers en werknemers

www.szw.nl

Arboinformatiebladen (niet gratis):

 • AI-1: Arbo en Verzuimbeleid
 • AI-8: Zittend en staand werk
 • AI-14: Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag
 • AI-29: Fysieke belasting bij het werk

www.sdu.nl

Samen beter aan de slag: de nieuwe Arbowet

www.arbonieuwestijl.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: lichamelijke belasting
Onder andere NIOSH-methode (tillen)

www.arbobondgenoten.nl

Arbosite CNV

www.veiligengezondwerken.nl

Diverse NEN (en ISO)-normen (en NPR Nederlandse praktijkrichtlijnen) (niet gratis), waaronder:

 • Werkhouding, energetische belasting: NPR (2739)
 • NEN-ISO 11226, risicofactoren
 • NEN 2738 en NEN-EN-ISO 8996, energetische belasting
 • Hand/armkracht bij machines NEN-EN 1005-3

www.nen.nl

Diverse handboeken (niet gratis):

 • Handboek Fysieke belasting (Sdu uitgevers), red. Peereboom & Jansen, gezondheidskundige waarden bij DUWEN: N.J. Delleman.
 • Handboek Ergonomie 2009, red. Voskamp, van Scheijndel en Peereboom.
 • Handboek Arbeidshygiëne, onder andere Meetmethode Mital e.a.: dragen en duwen en trekken, OCRA en HARM-methode inventarisatie repeterend werk.

www.sdu.nl

www.arbo-online.nl

www.portaal.nl

Diverse meetmethodes oriënterend (KIM) en screenend (MAC) voor tillen, vasthouden en dragen, duwen en trekken.

www.handlingloads.eu/nl

Fysiwijzer (niet gratis), softwareprogramma in kaart brengen fysieke belasting per functie.

www.humatix.nl

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.