Inrichting arbeidsplaatsen

Risico

Binnen de keramische procesindustrie vindt veel risicovol transport en opslag plaats. Heftrucks, transport- en traversewagens en kranen zijn de meest toegepaste mobiele transportmiddelen. Door de vele transportbewegingen is er gevaar voor aanrijdingen. Maar ook is er gevaar voor beknelling van uitstekende ledematen bij het in- en uitrijden van droogkamers en ovens en bij transport langs stellingen.
Ook de opslag van producten is risicovol, omdat opslagstellingen kunnen omvallen en/of kantelen door bijvoorbeeld oneffenheden in de vloer, onstabiele belading, overbelasting en aanrijdingen. Een onveilige arbeidsplaats kan leiden tot ongevallen met blijvend letsel of zelfs dodelijke afloop. Er is risico van:

  • struikelen en vallen, door een gebrekkige orde en netheid op de werkvloer;
  • vallen van hoogte bij werkzaamheden op bordessen, verdiepingsvloeren of machines;
  • geraakt worden door het omvallen van producten, machines of stellingen;
  • geraakt worden door materialen die uit de kraan vallen;
  • ongevallen door aanrijdingen met kranen, heftrucks of andere wagens;
  • beknellingen/pletten van (uitstekende) lichaamsdelen bij het in-/uitrijden van ovens of droogkamers.

Bij de inrichting van de arbeidsplaats spelen de volgende onderwerpen:

no. Oplossingbladen onderwerpen
1. Veilig ontwerp en inrichting arbeidsplaats
2. Verbindingswegen en transportroutes
3. Taak-risico-analyse onderhoud, reparatie, storingen
4. Werken op hoogte aan installaties
5. Werken in besloten ruimten (silo; menger; kelder)
6. Werken op tasveld
7. Werken bij kleidepot
8. Inrichting opslag gevaarlijke stoffen
9. Inrichting opslag goederen
10. Inrichting acculaadplaats
11. Noodvoorzieningen
12. Veiligheidssignalering inrichting arbeidsplaatsen
13. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (verwijzing naar Machineveiligheid)
14. Elektrische veiligheid (verwijzing naar Machineveiligheid)
15. Orde en netheid / visualisatie/ hygiëne
16. Werkplekinspectie

 

Normen, wetten en richtlijnen

  • Arbobesluit, met name hoofdstuk 3, 7 en 8. In het Arbobesluit staan regels over onder meer de inrichting van arbeidsplaatsen en de deugdelijkheid en het veilig gebruik van arbeidsmiddelen.
  • Warenwet (productveiligheid) met Warenwetbesluit Machines (Machinerichtlijn, CE) dat verplichtingen oplegt aan de fabrikant of importeur van een machine. Ook met Warenwetbesluit drukapparatuur en Warenwetregeling drukapparatuur.
  • De eisen uit de wettelijke richtlijnen zijn uitgewerkt in honderden (geharmoniseerde) EN-normen.

In de afzonderlijke oplossingsbladen wordt verwezen naar wet- en regelgeving die van toepassing is op het onderwerp.

Achtergrondinformatie

Titel Website
Arbeidsrisico’s in de keramiek (Arbeidsinspectie 2009) www.inspectieszw.nl
Arboinformatiebladen (niet gratis)
AI-14: Bedrijfsruimten, inrichting, transport en opslag
AI-17: Hijs- en hefmiddelen
www.sdu.nl
Samen beter aan de slag: de nieuwe Arbowet www.arbonieuwestijl.nl
Arbosite FNV Bondgenoten www.arbobondgenoten.nl
Arbosite CNV www.cnvvakmensen.nl

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

randomness